Comunitatea părinților, Colegiul Pedagogic, membrii Asociației, părinții și educatorii, angajații, pot contribui cu drepturi egale la administrarea Grădiniței, ei îi determină structura socială şi participă la rezolvarea problemelor juridice, financiare, sociale, etc.

Asociaţia poartă denumirea de “ASOCIAŢIA WALDORF – EDUCAȚIE PENTRU LIBERTATE”
Forma juridică este aceea de asociaţie înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Sectorului 1.

Scopul asociaţiei este promovarea, implementarea și dezvoltarea educaţiei alternative, pornind de la principiile pedagogiei Waldorf şi a altor domenii care au la bază principiile elaborate de filozoful şi omul de ştiinţă Rudolf Steiner. Asociaţia are ca scop, de asemenea, înfiinţarea de centre de activităţi, unități de învățământ ante-preșcolar, preșcolar, școlar (de tip creșă, grădiniță, şcoală) cu pedagogie Waldorf.

Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi asociaţi.

Asociația este administrată de un Consiliu Director format din 5 până la 9 membri, din care un Președinte și un Vicepreședinte. În cadrul Consiliului Director, 2 sau 3 membri, dar nu mai mult de 40% din numărul efectiv numit, sunt cadre didactice ale centrelor de activităţi și/sau unităților de învățământ Waldorf deţinute de Asociaţie.

Directorul Executiv este desemnat de către consiliul director. Directorul executiv al asociației asigură conducerea curentă a asociației, angajează asociaţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, private sau de stat, şi are competenţa să execute, cu respectarea ordinii de drept şi a prevederilor prezentului statut, măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Adunării Generale şi Consiliului Director, şi în general pentru buna funcţionare a Asociaţiei.

În situația în care rezonezi cu valorile noastre și îți dorești să contribui la acest proiect, ești invitat să devii membru în Asociație. 

2%, donaţii, sponsorizări

În fiecare an putem primi sprijin financiar de la părinți și oricine se regăsește în valorile noastre și dorește să susțină activitatea asociației, prin acordarea a 2% din impozitul pe venit persoane fizice, respectiv de la firme, prin sponsorizări sau donaţii. Toți acești bani sunt utilizați în proiecte de dotare și îmbunătățire a spațiului grădiniței. Se pot face şi sponsorizări/donaţii cu scop precis (de exemplu pentru dezvoltarea bazei materiale a unei anumite grupe sau clase).

Pentru detalii și formulare pentru 2% și contracte de sposorizare, vă rugăm să vă adresaţi d-nei Daniela Timoficiuc. Aceste formulare vor fi disponibile (printate) în grădiniță pentru a ușura procesul. De asemenea, ele se pot descarca aici. Este nevoie să completați doar datele personale și semnătura. Nu este nevoie să specificați suma calculată de impozitat.

Cu drag, le mulţumim și pe această cale susţinătorilor noştri!