De-a lungul copilăriei mici, rolul educatoarei este esenţial deoarece acum este perioada imitaţiei de către copil a modelului pe care educatoarea îl reprezintă. Aceasta înseamnă că educatoarea trebuie să devină un model demn de urmat, adică să se educe pe sine în aşa fel încât să poată educa la rândul ei. Prin tot ceea ce face, educatoarea este cea care însoţeşte copiii, îi îndrumă spre o dezvoltare armonioasă a personalităţii lor.

În Grădinița Waldorf Christophori fiecare grupă are 3 educatoare, două dimineața și una după-amiaza. Programul educatoarelor de dimineața este de la ora 8.00 la ora 14.00, iar a celei de după-amiaza de la ora 13.30 la ora 18.30. Educatoarele de dimineața se suprapun la dormitor cu cea de după-amiaza, în acest fel copiii fiind liniștiți pentru că știu pe cine vor vedea când se vor trezi. Educatoarea de după-amiaza stă în permanență la dormitor cu copiii în timpul somnului.

Munca pedagogică din grădiniţă este condusă de Colegiul educatoarelor, care se întâlnește în fiecare joi. În cadrul şedinţelor Colegiului educatoarelor se discută aspecte organizatorice administrative, iar în partea cea mai consistentă, cea pedagogică, se dezbat/se studiază teme educaționale și se urmărește dezvoltarea copiilor, individual sau la nivel de grupă.

Toate educatoarele din grădinița noastră au Cursuri de specializare în pedagogia preșcolară Waldorf, și periodic se duc la cursuri de perfecționare în această pedagogie, pentru a aprofunda elementele de metodică, antropologie și didactica disciplinei.

Prin tot ceea ce facem cu copiii, educatoarele împreună cu părinţii, reuşim să creăm o comunitate în care, prin aplicarea pedagogiei Waldorf, ei să se poată pregăti cât mai bine pentru viaţă.